Bilsyn under nye former

Indtil 1. januar 2005 tog Statens Bilinspektion sig af såvel udførelsen af bilsyn som indkaldelse til syn. Nævnte dato blev bilsynet i Danmark liberaliseret, og det er nu Færdselsstyrelsen, der foretager indkaldelse af køretøjer til syn i samarbejde med Centralregisteret for Motorkøretøjer og politiet. Yderligere information om emnet kan findes på Færdselsstyrelsens hjemmeside: www.færdselsstyrelsen.dk/

Efter monopolbruddet for bilsyn var der basis for, at vi startede PAVA Bilsyn medio 2005. Kravet til private bilsyn er, at de skal være uafhængige af økonomiske eller personlige interesser, der kan vække tvivl om deres habilitet. Disse betingelser opfylder PAVA Bilsyn, og der er intet til hinder for, at bilsyn foregår i samme firma, som udfører PAVA undervognsbehandling.

PAVA Bilsyns centre er underlagt Færdselsstyrelsens stikprøvekontrol samt ekstern kvalitetskontrol af AUTO CERT Danmark, så centrene opfylder DA/EN ISO 9001:2015 kravene.